Pobytem objednavatel/klient(i) dobrovolně souhlasí s uchováním (jeho/jejích) osobních dat, které poskytl(i) pro vystavení daňového dokladu/faktury a případnému kontaktu ze strany ubytovatele/správce. Ubytovatel/správce se zavazuje v žádném případě neposkytovat takto svěřené údaje třetím osobám výjimkou jsou třetí osoby dle zákona.

Zákon o ochraně osobních údajů se nevztahuje na evidenční knihu ubytovaných. Podle zákona o poplatku z pobytu má právo správce/ubytovatel ze zákona zapsat Vaše osobní údaje určené k tomuto účelu.

Ubytovatel/správce je zodpovědný za předání objektu ve stavu řádného užívání, za předání potřebných a srozumitelných informací zde uvedených nebo ostatních včetně častých dotazů ohledně vybavení v době rezervace zaslaných na e-mail objednavatele/klienta, důležitých pro provoz.

Objednavatel/klient je zodpovědný za převzetí objektu a případné sankce v souvislosti s porušením podmínek ubytování všech ubytovaných osob, jimž tyto potřebná upozornění předal, způsobené úmyslně, z nedbalosti či neznalostí jím ubytovanými osobami a je povinen poskytnout náhradu vzniklé škody nebo uvedením věcí do původního stavu.

Objednavatel/klient se zavazuje po skončení ubytování objekt předat ubytovateli/správci, a to ve stavu, v jakém ho převzal. Částečný úklid podmínkou (řádné umytí použitého nádobí, vyvlečení povlečení včetně prostěradel, setření podlahy při znečištění, vyčištění grilu apod.).

Cena pronájmu objektu je stanovena dle pevného ceníku není-li ujednáno jinak. U uvedených cen pronájmu není obsaženo pojištění, klienti využívají těchto služeb na vlastní zodpovědnost. Ubytovatel neodpovídá a nenese zodpovědnost za poškození zdraví, či ztrátu nebo poškození majetku klientů v průběhu pobytu.

Ubytovatel/správce objektu si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí majitele) nebo z důvodu špatného chování ubytovaných osob k majetku ubytovatele/správce.

Při dřívějším odjezdu nemá právo klient na vrácení částky za pobyt nedošlo-li k nevhodnému užívání objektu ze strany ubytovatele/správce, pro které nebude možné objekt využívat.

Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito pravidly či ostatními včetně častých dotazů ohledně vybavení zaslaných na e-mail objednavatele/klienta, rozhoduje ubytovatel/správce objektu.

Časté dotazy ohledně vybavení a ostatní souvislosti týkající se objektu (např. sportovní a dětské vybavení, vybavení či dřevo ke grilování, klíče od kolárny, protipožární opatření, …), budou zaslány při rezervaci na e-mail objednavatele/klienta, s příjezdem budete vědět, co se kde nachází, o jaké vybavení v den příjezdu požádat, co dalšího je povoleno či zakázáno).

Uvnitř objektu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ.

Uvnitř objektu je přísný ZÁKAZ nošení VENKOVNÍ OBUVI (poškození podlah kamínky, asfaltem, …).

Objednavatel/klient (i pro vystaveni daňového dokladu/faktury) je zodpovědný za předání pravdivého SEZNAMU UBYTOVANÝCH OSOB (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a počet nocí a alespoň objednavatel/klient vypíše i číslo platného občanského průkazu nebo cestovního pasu) při příjezdu ubytovateli/správci objektu, pokud je někdo z klientů CIZINEC (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a stát narození, státní občanství, druh a adresa místa pobytu na území ČR, počátek a datum ukončení pobytu), nahlásí své občanství ubytovateli/správci alespoň den dopředu.

ZÁLOHA (závazná rezervace pobytu při rezervaci – víkend: 8-10 000Kč nebo týden: 15-25 000Kč) se hradí do 10 dnů (někdy i dříve – další zájemce) ode dne rezervace, v opačném případě bude automaticky stornována, druhá záloha – (víkend: 8-10 000Kč nebo týden 15-25 000Kč) se hradí 3 měsíce před příjezdem, zbylá částka se doplácí v den příjezdu v hotovosti. VARIABILNÍ SYMBOL (datum příjezdu – např. 01012021) vždy uveďte, v opačném případě neručíme za případné komplikace.

Objednavatel/klient je zodpovědný za předání VRATNÉ KAUCE 4 000Kč včetně DOPLATKU celkové ceny za pobyt v DEN PŘÍJEZDU v HOTOVOSTI ubytovateli/správci objektu. Kauce se po ukončení pobytu vrací v plné výši zpět na účet do 14 dnů od odjezdu, pokud nedošlo k porušení některých z podmínek objektu či poškození majetku, v opačném případě má ubytovatel právo si z této kauce uhradit případné škody. Pobyt lze doplatit i bankovním převodem, částka musí být připsána na účet nejpozději den před příjezdem.

STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Klient má právo odstoupit od objednávky, kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, účtované ubytovatelem, a to do 75 dnů před objednaným termínem, výhradně e-mailem a pouze osobou, která ji učinila. Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je klient povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

a) 50% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 74 – 61 dnů před nástupem

b) 75% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 60 – 46 dnů před nástupem

c) 100% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 45 – 0 dnů před nástupem

Záloha poslána dříve než 75 dnů před objednaným příjezdem, bude navrácena hned poté co seženeme za Vás náhradu nebo poté co seženete za sebe náhradu, neseženeme-li/neseženete-li náhradu, platí storno poplatky výše.

Předem domluvený časový INTERVAL ODJEZDU je nutno dodržet (úklid další skupině), v opačném případě nemůžeme garantovat řádné předání objektu další skupině a vstupuje v platnost CELÁ VÝŠE KAUCE! Příjezd převážně je možný nejdříve od 13:00, odjezd nejpozději do 13:00, (v červenci a srpnu do 12:00). RADĚJI SE VŽDY INFORMUJTE. Po dřívější dohodě avšak nenásleduje-li další pobyt lze prodloužit čas odjezdu či příjezdu za příplatek 1 000Kč/1 hod (max. však do 15hod).

V SEZÓNU (červenec a srpen) se lze UBYTOVAT již od 2 NOCÍ (viz ceník). Výjimečně lze ubytovat i méně osob (pod počet 28) a to převážně mimo víkendy, občas ale i v poslední volné víkendy mimo či v sezónu v daném měsíci – zjistíte na www.chalupa-pod-bukovinami.cz v sekci obsazenost či v sekci last-minute na www.e-chalupy.cz.

Cenu pobytu lze snížit o 10% (víkendové pobyty), o 5% (týdenní pobyty) z předem sjednané ceny (např. kvůli nemoci některých Vašich známých), avšak MINIMÁLNÍ CENA ZA OBJEKT JE ZÁVAZNÁ.