Pobytem objednavatel/klient(i) dobrovolně souhlasí s uchováním (jeho/jejích) osobních dat, které poskytl(i) pro vystavení daňového dokladu/faktury a případnému kontaktu ze strany ubytovatele/správce. Ubytovatel/správce se zavazuje v žádném případě neposkytovat takto svěřené údaje třetím osobám výjimkou jsou třetí osoby dle zákona.

Zákon o ochraně osobních údajů se nevztahuje na evidenční knihu ubytovaných. Podle zákona o poplatku za lázeňský či rekreační pobyt nebo poplatku z ubytovací kapacity má právo správce/ubytovatel ze zákona zapsat Vaše osobní údaje určené k tomuto účelu.

Ubytovatel/správce je zodpovědný za předání objektu ve stavu řádného užívání, za předání potřebných a srozumitelných informací zde uvedených nebo ostatních včetně častých dotazů ohledně vybavení v době rezervace zaslaných na e-mail objednavatele/klienta, důležitých pro provoz.

Objednavatel/klient je zodpovědný za převzetí objektu a případné sankce v souvislosti s porušením podmínek ubytování všech ubytovaných osob, jimž tyto potřebná upozornění předal, způsobené úmyslně, z nedbalosti či neznalostí jím ubytovanými osobami a je povinen poskytnout náhradu vzniklé škody nebo uvedením věcí do původního stavu.

Objednavatel/klient se zavazuje po skončení ubytování objekt předat ubytovateli/správci, a to ve stavu, v jakém ho převzal. Částečný úklid podmínkou (umytí použitého nádobí, vyvlečení povlečení, vyčištění grilu, setření podlahy při velkém znečištění, apod.).

Cena pronájmu objektu je stanovena dle pevného ceníku není-li ujednáno jinak jako last-minute. U uvedených cen pronájmu není obsaženo pojištění, klienti využívají těchto služeb na vlastní zodpovědnost. Ubytovatel neodpovídá a nenese zodpovědnost za poškození zdraví, či ztrátu nebo poškození majetku klientů v průběhu pobytu.

Klient je oprávněn zrušit pobyt kdykoliv před nastoupením pobytu. Pobyt je možné zrušit pouze e-mailem a to výhradně osoba, která ji učinila. V případě pozdního zrušení rezervace v částce pouze mezi 20 – 30% z celkové ceny, nebude částka navrácena. Avšak seženete-li za sebe náhradu, lze termín po domluvě vyměnit nebo pokud se termín nakonec obsadí, záloha bude navrácena.

Ubytovatel/správce objektu si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí majitele) nebo z důvodu špatného chování ubytovaných osob k majetku ubytovatele/správce.

Při dřívějším odjezdu nemá právo klient na vrácení částky za pobyt nedošlo-li k nevhodnému užívání objektu ze strany ubytovatele/správce, pro které nebude možné objekt využívat.

Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito pravidly či ostatními včetně častých dotazů ohledně vybavení zaslaných na e-mail objednavatele/klienta, rozhoduje ubytovatel/správce objektu.

Časté dotazy ohledně vybavení a ostatní souvislosti týkající se objektu (např. sportovní a dětské vybavení, vybavení či dřevo ke grilování, klíče od kolárny, protipožární opatření, …), budou zaslány při rezervaci na e-mail objednavatele/klienta, s příjezdem budete vědět, co se kde nachází, o jaké vybavení v den příjezdu požádat, co dalšího je povoleno či zakázáno).

Uvnitř objektu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ.

Uvnitř objektu je přísný ZÁKAZ nošení VENKOVNÍ OBUVI (poškození podlah kamínky, asfaltem, …).

Pro vystaveni daňového dokladu/faktury je objednavatel/klient zodpovědný za předání pravdivého SEZNAMU UBYTOVANÝCH OSOB (jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště, a alespoň objednavatel/klient vypíše i číslo platného občanského průkazu nebo cestovního pasu) ubytovateli/správci objektu, pokud je někdo z klientů CIZINEC (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a stát narození, státní občanství, druh a adresa místa pobytu na území ČR, počátek a datum ukončení pobytu), nahlásí své občanství ubytovateli/správci alespoň den dopředu.

Objednavatel/klient je zodpovědný za předání VRATNÉ KAUCE 4 000Kč včetně DOPLATKU celkové ceny za pobyt v DEN PŘÍJEZDU v HOTOVOSTI ubytovateli/správci objektu. Kauce se po ukončení pobytu vrací v plné výši, pokud nedošlo k porušení některých z podmínek objektu či poškození majetku, v opačném případě má ubytovatel právo si z této kauce uhradit případné škody. Pobyt lze doplatit do výše 5 000Kč i bankovním převodem (neplatí pro firemní školení a hrazení rekreačního pobytu zaměstnavatelem), částka musí být připsána na účet nejpozději den před příjezdem.

ZÁLOHA (závazná rezervace pobytu přibližně – víkend: 4 000Kč nebo týden: 8 000Kč) se hradí do 10 dnů (někdy i dříve – další zájemce) ode dne rezervace, v opačném případě bude automaticky stornována. VARIABILNÍ SYMBOL (datum příjezdu – např. 01012019) vždy uveďte, v opačném případě neručíme za případné komplikace.

Předem domluvený časový INTERVAL ODJEZDU je nutno dodržet (úklid další skupině), v opačném případě nemůžeme garantovat řádné předání objektu další skupině a vstupuje v platnost CELÁ VÝŠE KAUCE! Příjezd převážně o víkendech je možný nejdříve od 13:00, odjezd nejpozději do 13:00, (avšak výjimkou jsou převážně pobyty od konce června až do začátku září, o jarních prázdninách a někdy i jiné termíny), poté většinou odjezd nejpozději do 9:30 a příjezd nejdříve od 15:00. RADĚJI SE VŽDY INFORMUJTE. Po dřívější dohodě avšak nenásleduje-li další pobyt lze prodloužit čas odjezdu či příjezdu za příplatek 400Kč/1 hod.

V SEZÓNU (červenec a srpen) se lze UBYTOVAT již od 2 NOCÍ (viz ceník). Výjimečně lze ubytovat i méně osob (pod počet 28) a to převážně mimo víkendy, občas ale i v poslední volné víkendy mimo či v sezónu v daném měsíci – zjistíte na www.chalupa-pod-bukovinami.cz v sekci obsazenost či v sekci last-minute na www.e-chalupy.cz.

Cenu pobytu lze snížit o 10% (víkendové pobyty), o 5% (týdenní pobyty) z předem sjednané ceny (např. kvůli nemoci některých Vašich známých), avšak MINIMÁLNÍ CENA ZA OBJEKT JE ZÁVAZNÁ.