Pobytem objednavatel/klient(i) dobrovolně souhlasí s uchováním (jeho/jejích) osobních dat, které poskytl(i) pro vystavení daňového dokladu/faktury a případnému kontaktu ze strany ubytovatele/správce. Ubytovatel/správce se zavazuje v žádném případě neposkytovat takto svěřené údaje třetím osobám výjimkou jsou třetí osoby dle zákona.

Zákon o ochraně osobních údajů se nevztahuje na evidenční knihu ubytovaných. Podle zákona o poplatku z pobytu má právo správce/ubytovatel ze zákona zapsat Vaše osobní údaje určené k tomuto účelu.

Ubytovatel/správce je zodpovědný za předání objektu ve stavu řádného užívání, za předání potřebných a srozumitelných informací zde uvedených nebo ostatních včetně častých dotazů ohledně vybavení v době rezervace zaslaných na e-mail objednavatele/klienta, důležitých pro provoz.

Objednavatel/klient je zodpovědný za převzetí objektu a případné sankce v souvislosti s porušením podmínek ubytování všech ubytovaných osob, jimž tyto potřebná upozornění předal, způsobené úmyslně, z nedbalosti či neznalostí jím ubytovanými osobami a je povinen poskytnout náhradu vzniklé škody nebo uvedením věcí do původního stavu.

Objednavatel/klient se zavazuje po skončení ubytování objekt předat ubytovateli/správci, a to ve stavu, v jakém ho převzal. Částečný úklid podmínkou (řádné umytí použitého nádobí, vyvlečení povlečení včetně prostěradel, setření podlahy při znečištění, vyčištění grilu apod.).

Cena pronájmu objektu je stanovena dle pevného ceníku není-li ujednáno jinak. U uvedených cen pronájmu není obsaženo pojištění, klienti využívají těchto služeb na vlastní zodpovědnost. Ubytovatel neodpovídá a nenese zodpovědnost za poškození zdraví, či ztrátu nebo poškození majetku klientů v průběhu pobytu.

Ubytovatel/správce objektu si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí majitele) nebo z důvodu špatného chování ubytovaných osob k majetku ubytovatele/správce.

Při dřívějším odjezdu nemá právo klient na vrácení částky za pobyt nedošlo-li k nevhodnému užívání objektu ze strany ubytovatele/správce, pro které nebude možné objekt využívat.

Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito pravidly či ostatními včetně častých dotazů ohledně vybavení zaslaných na e-mail objednavatele/klienta, rozhoduje ubytovatel/správce objektu.

Časté dotazy ohledně vybavení a ostatní souvislosti týkající se objektu (např. sportovní a dětské vybavení, vybavení či dřevo ke grilování, klíče od kolárny, protipožární opatření, …), budou zaslány při rezervaci na e-mail objednavatele/klienta, s příjezdem budete vědět, co se kde nachází, o jaké vybavení v den příjezdu požádat, co dalšího je povoleno či zakázáno).

Uvnitř objektu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ.

Uvnitř objektu je přísný ZÁKAZ nošení VENKOVNÍ OBUVI (poškození podlah kamínky, asfaltem, …).

Pro vystaveni daňového dokladu/faktury je objednavatel/klient zodpovědný za předání pravdivého SEZNAMU UBYTOVANÝCH OSOB (jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště, a alespoň objednavatel/klient vypíše i číslo platného občanského průkazu nebo cestovního pasu) ubytovateli/správci objektu, pokud je někdo z klientů CIZINEC (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a stát narození, státní občanství, druh a adresa místa pobytu na území ČR, počátek a datum ukončení pobytu), nahlásí své občanství ubytovateli/správci alespoň den dopředu.

ZÁLOHA (závazná rezervace pobytu při rezervaci – víkend: 8-10 000Kč nebo týden: 15-20 000Kč) se hradí do 10 dnů (někdy i dříve – další zájemce) ode dne rezervace, v opačném případě bude automaticky stornována, druhá záloha – (víkend: 8-10 000Kč nebo týden 15-20 000Kč) se hradí 3 měsíce před příjezdem, zbylá částka se doplácí v den příjezdu. VARIABILNÍ SYMBOL (datum příjezdu – např. 01012021) vždy uveďte, v opačném případě neručíme za případné komplikace.

Objednavatel/klient je zodpovědný za předání VRATNÉ KAUCE 4 000Kč včetně DOPLATKU celkové ceny za pobyt v DEN PŘÍJEZDU v HOTOVOSTI ubytovateli/správci objektu. Kauce se po ukončení pobytu vrací v plné výši, pokud nedošlo k porušení některých z podmínek objektu či poškození majetku, v opačném případě má ubytovatel právo si z této kauce uhradit případné škody. Pobyt lze doplatit do výše 5 000Kč i bankovním převodem (neplatí pro firemní školení a hrazení rekreačního pobytu zaměstnavatelem), částka musí být připsána na účet nejpozději den před příjezdem.

STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Klient má právo odstoupit od objednávky, kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, účtované ubytovatelem, a to do 75 dnů před objednaným termínem, výhradně e-mailem a pouze osobou, která ji učinila. Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je klient povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

a) 50% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 74 – 61 dnů před nástupem

b) 75% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 60 – 46 dnů před nástupem

c) 100% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 45 – 0 dnů před nástupem

Záloha poslána dříve než 75 dnů před objednaným příjezdem, bude navrácena hned poté co seženeme za Vás náhradu nebo poté co seženete za sebe náhradu, neseženeme-li/neseženete-li náhradu, platí storno poplatky výše.

Předem domluvený časový INTERVAL ODJEZDU je nutno dodržet (úklid další skupině), v opačném případě nemůžeme garantovat řádné předání objektu další skupině a vstupuje v platnost CELÁ VÝŠE KAUCE! Příjezd převážně je možný nejdříve od 13:00, odjezd nejpozději do 13:00. RADĚJI SE VŽDY INFORMUJTE. Po dřívější dohodě avšak nenásleduje-li další pobyt lze prodloužit čas odjezdu či příjezdu za příplatek 400Kč/1 hod.

V SEZÓNU (červenec a srpen) se lze UBYTOVAT již od 2 NOCÍ (viz ceník). Výjimečně lze ubytovat i méně osob (pod počet 28) a to převážně mimo víkendy, občas ale i v poslední volné víkendy mimo či v sezónu v daném měsíci – zjistíte na www.chalupa-pod-bukovinami.cz v sekci obsazenost či v sekci last-minute na www.e-chalupy.cz.

Cenu pobytu lze snížit o 10% (víkendové pobyty), o 5% (týdenní pobyty) z předem sjednané ceny (např. kvůli nemoci některých Vašich známých), avšak MINIMÁLNÍ CENA ZA OBJEKT JE ZÁVAZNÁ.